Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2019/2020 – statystyki chętnych a dostępność miejsc

Opublikowano: 27 Cze 2019 r.

W dniach od 17 czerwca od godz.10.00 do 24 czerwca do godz.16.00, kandydaci mogli zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należało udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru. Szkoła weryfikowała wnioski w a systemie w zakładce „Statystyka chętnych” pojawiła się informacja.

 

Ilość miejsc dostępnych w danym oddziale

Liczba chętnych ogółem

Liczba chętnych z pierwszej preferencji.

 

Dokonaliśmy analizy zmian dokonanych przez kandydatów.

 

Poniżej podsumowanie danych zawartych w „Statystyce chętnych”

 

Nabór po szkole podstawowej

Liczba miejsc dostępnych w ofercie szkół wynosi 22 398, w tym:

– szkoły branżowe – 1 270

– licea – 14 634

– technika – 6 494

 

Liczba chętnych z I preferencji – czyli kandydatów, którzy wybrali odział w danej szkole na pierwszym miejscu wynosiła w maju 24 368, obecnie w dniu 24 czerwca wynosi 24 691, w tym:

– szkoły branżowe – w maju 600, a w czerwcu  625 – dostępnych miejsc 1 270

– licea – w maju 18 266, a w czerwcu  18 491 – dostępnych miejsc 14 634

– technika – w maju 5 502, a w czerwcu  5 575 – dostępnych miejsc 6 494

 

Nabór po gimnazjum

Liczba miejsc dostępnych w ofercie szkół wynosi 20 878, w tym:

– szkoły branżowe – 1 300

– licea – 13 428

– technika – 6 150

 

Liczba chętnych z I preferencji – czyli kandydatów, którzy wybrali odział w danej szkole na pierwszym miejscu wynosiła w maju 22 270, obecnie w dniu 24 czerwca wynosi 22 375, w tym:

– szkoły branżowe – w maju 446, a w czerwcu 459 – dostępnych miejsc 1 300

– licea – w maju 16 640, a w czerwcu 16 685 – dostępnych miejsc 13 428

– technika – w maju 5 184, a w czerwcu 5 231 – dostępnych miejsc 6 150