Rekrutacja do szkoły – oferta, statystyki przyjętych, wolne miejsca

Opublikowano: 29 Lip 2019 r.

Zakończyła się rekrutacja na rok 2019/2020 przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji. Kandydaci potwierdzili wole podjęcia nauki w szkole dostarczając oryginały dokumentów (świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu). W dniu 25 lipca 2019 r., komisje rekrutacyjne podały do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W elektronicznym systemie rekrutacji pojawiły się informacje w zakładkach: „Statystyki przyjętych” oraz „Wolne miejsca” oraz „Oferta”

Wiele szkół z uwagi na ilość chętnych kandydatów rozszerzyło ilość dostępnych miejsc. Niektóre szkoły z uwagi na brak chętnych zlikwidowały poszczególne odziały.

 

Dokonaliśmy analizy tych danych – wyniki przedstawiamy poniżej:

 

Nabór po szkole podstawowej

Liczba miejsc dostępnych w ofercie szkół na rok szkolny 2019/2020 wynosiła w maju 22 398, w lipcu 23 312, w tym:

– szkoły branżowe – w maju 1 270 / w lipcu  1 031

– licea – w maju 14 634 / w lipcu 16 069

– technika – w maju 6 494 / w lipcu 6 212

 

Liczba osób które potwierdziły wole podjęcia nauki po zakończeniu I etapu rekrutacji wynosi: 20 009 w tym 10 321 dziewcząt oraz 9 688 chłopców.

Wśród osób przyjętych jest 468 laureatów i finalistów oraz 9 803 uczniów z świadectwem z wyróżnieniem.

W szkołach nadal pozostało 3 272 miejsca oczekujące na kandydatów w rekrutacji uzupełniającej po szkole podstawowej.

 

 

Nabór po gimnazjum

Liczba miejsc dostępnych w ofercie szkół na rok szkolny 2019/2020 wynosiła w maju 20 878, w lipcu 21 915, w tym:

– szkoły branżowe – w maju 1 300 / w lipcu 856

– licea – w maju 13 428 / w lipcu 14 887

– technika – w maju 6 150 / w lipcu 6 208

 

Liczba osób które potwierdziły wole podjęcia nauki po zakończeniu I etapu rekrutacji wynosi: 18 914 w tym 9 734 dziewcząt oraz 9 180 chłopców.

Wśród osób przyjętych jest 487 laureatów i finalistów oraz 9 307 uczniów z świadectwem z wyróżnieniem.

W szkołach nadal pozostało 2 955 miejsc oczekujących na kandydatów w rekrutacji uzupełniającej po gimnazjum.