Opublikowano: 4 Lip 2019 r.

Zwróciliśmy się z do Biura Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy z pytaniami:

1) Jaka jest ilość kandydatów spoza m.st. Warszawy (rekrutujących się po szkole podstawowej i po gimnazjum)?

2) Czy kandydaci zameldowani i płacący podatki w m. st. Warszawa, będą mieć pierwszeństwo w rekrutacji do szkół średnich przed kandydatami z innych miejscowości?

Poniżej oficjalna odpowiedź Biura Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy.

https://wybieramszkole.pl/blog/wp-content/uploads/2019/07/pismo_pdf.pdf