Prywatne liceum, jako alternatywa dla ogólniaka?

Opublikowano: 28 maja 2019 r.

Szkoły prywatne są obecnie bardzo popularne – nic dziwnego, tak jak prywatne szkoły wyższe mają bardzo ściśle zakreślone kierunki kształcenia. Możemy wyróżnić kilka typów liceów prywatnych:

 1. szkoły międzynarodowe

  których program kształcenia jest podobny do programu nauczania np. brytyjskiego, kanadyjskiego, francuskiego itd. Oznacza to, że również egzamin maturalny w takiej szkole jest zaliczany do matury międzynarodowej – która ma inne przeliczniki podczas rekrutacji na studia ?

 

 1. szkoły dwujęzyczne 

  – te szkoły zapewniają edukację w dwóch językach – najczęściej jest to język angielski, ale zdarzają się często szkoły z językiem francuskim, niemieckim czy włoskim. Nie wyklucza to oczywiście uczenia się dodatkowo kolejnego języka w mniejszym trybie godzin, niż język obcy nowożytny wiodący.

 

 1. szkoły dzienne

  – w tych uczniowie kształcą się takim samym trybem jak uczniowie ze szkoły państwowej

 

 1. szkoły profilowane

  – są polecane dla wybitnych uczniów z danej dziedziny nauki. Możemy spotkać szkoły średnie humanistyczne, matematyczno – przyrodnicze, artystyczne, sportowe. Mniejszymi jednostkami są profilowane klasy, podążające specjalnie dobranym programem nauczania, który zapewnia możliwość rozwoju w danej dziedzinie np. klasy teatralne lub plastyczne z edukacją artystyczną. Istnieją również szkoły prywatne, zawodowe – specjalizujące w kształceniu w danym zawodzie np. szkoły rolnicze, żeglarskie, leśne itd.

 

 1. szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

  – istnieją licea prywatne, które w swojej ofercie posiadają kształcenie osób z niepełnosprawnościami. Budynki oraz specjalistyczne wykształcenie kadry nauczycielskiej są ułatwieniem dla osób z orzeczeniem od lekarza o konieczności kształcenia specjalistycznego. Możemy też wyróżnić szkoły społeczne. Charakter podmiotu prowadzącego szkołę sprawia, że wszelkie decyzje dotyczące programów nauczania, wyposażenia i funkcjonowania szkoły podejmowane są kolegialnie, z udziałem rodziców. Szkoły społeczne bardzo mocno współpracują z rodzicami, korzystając z ich pomocy nie tylko w pozyskiwaniu funduszy na działalność edukacyjną szkoły, ale również w realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Zaangażowanie rodziców w codzienne sprawy szkoły mocno integruje środowisko szkolne i pozytywnie wpływa na relacje uczniów z nauczycielami.

 

Jakie są korzyści z uczęszczania do prywatnego liceum?

– wysoki poziom nauczania, wynikający z niewielkiej ilości uczniów w klasach oraz wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej

– edukacja międzynarodowa, klasy językowe, z językami obcymi wykorzystywanymi w biznesie,

– bogate wyposażenie placówek, nowoczesne rozwiązania edukacyjne, tablice interaktywne

-zaangażowanie rodziców w działalność placówki,

– zintegrowana społeczność uczniów,

– indywidualne podejście do uczniów,

– większa opieka psychologiczna

 

Czy prywatne szkoły średnie są wyłącznie dla zamożnych?

Ceny za semestr w placówce prywatnej wynoszą od 700 zł miesięcznie wzwyż. Do tego dochodzi jednorazowa opłata wpisowa od 400 zł do 800 zł oraz opłata rekrutacyjna do 150zł. Najdroższe szkoły prywatne umożliwiające nauczanie interdyscyplinarne oraz wysokie standardy zakwaterowania wymagają opłat sięgających 51 tys. zł rocznie. Pod linkiem możecie sprawdzić cennik wszystkich warszawskich liceów prywatnych. http://www.kuratorium.waw.pl/pl/form/3,Wykaz-szkol-i-placowek.html

 

Szkoła poza wielką metropolią?

Prywatne licea rosną w siły i zaczynają rozbudowywać się poza dużymi miastami. W samej Warszawie mamy 75 szkół średnich prywatnych/niepublicznych: technika – 6, licea 69. Są również ciekawe szkoły prywatne z miejscowościach sąsiadujących z Warszawą do których dojazd nie jest „gorszy” a nawet często lepszy. Świetnym przykładem jest nowo powstała prywatna szkoła średnia w Pruszkowie. Kadra nauczycielska proponuje nowoczesny tryb nauczania ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego. Więcej szczegółów możecie przeczytać na stronie internetowej szkoły pod linkiem: http://lopryzmat.edu.pl/