EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – co warto wiedzieć?

Opublikowano: 20 Mar 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Warto  być świadomym na czym polega ten egzamin, co się z nim wiąże i czego możemy oczekiwać. Dlatego dziś podajemy podstawowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty. Warto zachować sobie link do tego artykułu, by zawsze móc w prosty sposób przypomnieć sobie najważniejsze wiadomości.

Egzamin sprawdza wiedzę obejmującą wiadomości i umiejętności zawarte ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w szkole podstawowej w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty – kto do niego przystępuje?

Wydaje się to oczywiste, ale warto wyszczególnić jacy konkretnie uczniowie mają obowiązek przystąpić do tego egzaminu. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

•          uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

•          uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

•          słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty – forma

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej.

Uczeń ósmej klasy przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Są to egzaminy z:

•          Języka polskiego

•          Matematyki

•          Języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista ma obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać TYLKO TEN JĘZYK, którego uczy się w szkole w ramach zajęć BOWIĄZKOWYCH. Deklarację wyboru języka, który będzie zdawał na egzaminie uczeń dokonał na początku roku szkolnego. Szkoły powinny dopilnować aby każdy przystępujący do egzaminu taka deklarację złożył.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zadania ‎zamknięte (czyli takie, w których uczeń musi wybrać JEDNĄ odpowiedź z kilku podanych) oraz zadania otwarte (w tych uczeń musi samodzielnie sformułować swoją odpowiedź). ‎ Arkusz egzaminacyjny z każdego przedmiotu zawiera także kartę odpowiedzi, w której uczeń musi zaznaczyć odpowiedzi ‎do wszystkich zadań zamkniętych. Wyjątek stanowią uczniowie z orzeczeniem/opinią o specjalnych zasadach dostosowania warunków egzaminacyjnych. Zwykle osoby m.in. mają wydłużony czas, nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty?

Egzaminy zostały zaplanowane w terminie głównym

  • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Co się stanie jeżeli uczeń nie stawi się na egzaminie?

Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym (w czerwcu).

Egzaminy te w terminie dodatkowym zostały zaplanowane

  • język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
  • matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
  • język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Co trzeba zabrać ze sobą na egzamin?

Przede wszystkim dobre nastawienie. A tak poza to zabierz ze sobą:

  • Legitymację – taki dokument powinien mieć ze sobą każdy uczeń.
  • Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  • Linijkę – na egzamin z matematyki.

Pamiętaj jednak, że wszystkie rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem OBOWIĄZKOWYM. To oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Jest to warunek ukończenia szkoły. Natomiast nie jest w żaden sposób określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać by zdać. Dlatego właśnie egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie oznacza to jednak, że egzamin ten nie jest ważny. Od jego wyniku zależy ilość punktów jakie uczeń uzyska na koniec szkoły podstawowej. A od ilości zdobytych punktów zależy czy dostanie się do wymarzonej/wybranej szkoły.