Czy moja lista TOP-KLAS jest właściwie ułożona? – I etap elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 – zakończony.

Opublikowano: 20 maja 2019 r.

Od 13 maja 2019 r. od godz. 8.00 do 20 maja 2019 r. do godz. 15.00 uczniowie oddziałów gimnazjalnych oraz szkół podstawowych wypełniali  wniosek w systemie, mogąc wybrać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach kandydaci układali w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci złożyli w szkole pierwszego wyboru. Szkoła weryfikowała wnioski w a systemie w zakładce „Statystyka chętnych” pojawiła się informacja

 

Ilość miejsc dostępnych w danym oddziale

Liczba chętnych ogółem

Liczba chętnych z pierwszej preferencji.

 

Poniżej podsumowanie danych zawartych w „Statystyce chętnych”

 

Nabór po szkole podstawowej

Liczba miejsc dostępnych w ofercie szkół wynosi 22 398, w tym:

– szkoły branżowe – 1 270

– licea – 14 634

– technika – 6 494

Liczba chętnych z I preferencji – czyli kandydatów, którzy wybrali odział w danej szkole na pierwszym miejscu wynosi 24 368, w tym:

– szkoły branżowe – 600

– licea – 18 266

– technika – 5 502

 

Nabór po gimnazjum

Liczba miejsc dostępnych w ofercie szkół wynosi 20 878, w tym:

– szkoły branżowe – 1 300

– licea – 13 428

– technika – 6 150

Liczba chętnych z I preferencji – czyli kandydatów, którzy wybrali odział w danej szkole na pierwszym miejscu wynosi 22 270, w tym:

– szkoły branżowe – 446

– licea – 16 640

– technika – 5 184

 

Czy wszyscy się dostaną do wymarzonej klasy? Czy można jeszcze coś zmienić na swojej liście „TOP-KLAS” w rekrutacji na rok 2019/2020?

Oczywiście, że TAK. Jest czas na przemyślenie swoich decyzji a w przypadku decyzji o zmianie jest taka możliwość. W dniach od 17 czerwca od godz.10.00 do 19 czerwca do godz.16.00, kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.