Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021, zgodne z zarządzeniem Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

Informacja o SZKOLE

wyniki wyszukiwania

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego

szkoła publiczna

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

Adres:

ul. Alojzego Felińskiego 15
01-513 Warszawa


Dzielnica:

ŻoliborzStary Żoliborz

Telefon:

228394813


e-mail:

jedynka@jedynka.org

Pliki do pobrania

I Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Integracyjnymi im. Boleslawa Limanowskiego_ULOTKA.pdf >>pobierz>>

Oddziały w roku szkolnym 2020/2021 po szkole podstawowej

biol/chem/ang (1F_BIOL_CHEM_ANG_hisz)
oddział ogólnodostępny

    153 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

hist/wos/ang (1G_GEO_WOS_franc)
oddział ogólnodostępny

    134 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

hist/wos/ang (1G_GEO_WOS_hiszp)
oddział ogólnodostępny

    132 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

hist/wos/ang (1C_HIST_WOS_franc)
oddział ogólnodostępny

    134 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

hist/wos/ang (1C_HIST_WOS_hiszp)
oddział ogólnodostępny

    132 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

mat/fiz/ang (1B_MAT_FIZ_ANG_niem)
oddział ogólnodostępny

    151 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

mat/fiz/ang (1B_MAT_FIZ_ANG_hiszp)
oddział ogólnodostępny

    138 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

mat/geo/ang (1E_MAT_GEO_ANG_niem)
oddział ogólnodostępny

    141 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

mat/geo/ang (1E_MAT_GEO_ANG_hiszp)
oddział ogólnodostępny

    147 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

mat/inf/ang (1B_MAT_INF_ANG_niem)
oddział ogólnodostępny

    156 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

mat/inf/ang (1B_MAT_INF_ANG_hiszp)
oddział ogólnodostępny

    142 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

pol/hist/ang (1A_POL/HIST/ANG-franc)
oddział ogólnodostępny

    125 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

pol/hist/ang (1A_POL/HIST/ANG-hiszp)
oddział ogólnodostępny

    140 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

pol/histsz/ang (1D_POL_HISzt_ANG_hi)
oddział ogólnodostępny

    135 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim)
>>więcej>>

Oddziały na rok szkolny 2019/2020 po szkole podstawowej

biol-chem-ang (ang-hisz) (1F_BIOL_CHEM_ANG_his )
oddział ogólnodostępny

    153.2 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

biol-chem-ang (ang-niem) (1F_BIOL_CHEM_ANG_nie )
oddział ogólnodostępny

    142.9 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

geogr-wos-ang (ang-fra) (1G_GEO_WOS_franc )
oddział ogólnodostępny

    133.7 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

geogr-wos-ang (ang-niem) (1G_GEO_WOS_niem )
oddział ogólnodostępny

    131.8 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

mat-fiz-ang (ang-niem) (1B_MAT_FIZ_ANG_niem )
oddział ogólnodostępny

    151.1 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

mat-geogr-ang (ang-hisz) (1E_MAT_GEO_ANG_hiszp )
oddział ogólnodostępny

    146.7 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

mat-geogr-ang (ang-niem) (1E_MAT_GEO_ANG_niem )
oddział ogólnodostępny

    141.1 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

mat-inf-ang (ang-fra) (1B_MAT_FIZ_ANG_franc )
oddział ogólnodostępny

    137.8 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

mat-inf-ang (ang-fra) (1B_MAT_INF_ANG_franc )
oddział ogólnodostępny

    142.4 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

mat-inf-ang (ang-niem) (1B_MAT_INF_ANG_niem )
oddział ogólnodostępny

    155.9 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

pol-ang-h.szt. (ang-hisz) (1D_POL_HISzt_ANG_hi )
oddział ogólnodostępny

    135.3 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

pol-ang-niem (ang-niem) (1C_POL_ANG_NIEM )
oddział ogólnodostępny

    109.5 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

pol-h.szt.-ang (ang-fra) (1D_POL_HISzt_ANG_fr )
oddział ogólnodostępny

    119.2 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

pol-hist-ang (ang-fra) (1A_POL_HIS_ANG_franc )
oddział ogólnodostępny

    124.8 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>

pol-hist-ang (ang-hisz) (1A_POL_HIS_ANG_hiszp )
oddział ogólnodostępny

    140.1 pkt. ( najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału)
>>więcej>>
Dni otwarte
2020-03-18 − ODWOŁANY
2020-04-01 − ODWOŁANY

Rankingi:

Perspektywy-Ranking Liceów Warszawskich

2019 rok miejsce 77

Perspektywy-Ranking Liceów Warszawskich

2018 rok miejsce 73

Perspektywy-Ranking Liceów Warszawskich

2017 rok miejsce 82

Perspektywy-Ranking Liceów Warszawskich

2016 rok miejsce 77

Perspektywy-Ranking Liceów Warszawskich

2015 rok miejsce 71

waszaedukacja.pl-Ranking Liceów Warszawskich

2018 rok miejsce 59

wybieramszkole.pl-Ranking Liceów I preferencji (po gimnazjum)

2019 rok miejsce 59

wybieramszkole.pl-Ranking Liceów I preferencji (po szkole podstawowej)

2019 rok miejsce 52

wybieramszkole.pl-Ranking popularności Liceów (po gimnazjum)

2019 rok miejsce 39

wybieramszkole.pl-Ranking popularności Liceów (po szkole podstawowej)

2019 rok miejsce 36

Projekt strony: Artyści reklamy     Wykonanie: ABM Group sp. z o.o.