Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021, zgodne z zarządzeniem Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

Szkoły w dzielnicy
URSUS

LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
szkoła publiczna   >>więcej>>
Najbliższe dni otwarte:
2 kwietnia, 7 maja
Adres:ul. Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa
Dzielnica:Ursus − Skorosze
Telefon:+48 22 662-64-12

e-mail:lo56@edu.um.warszawa.pl
Rekrutacja w roku 2020/2021:
medialno-teatralna - po szkole podstawowej
medyczna - po szkole podstawowej
politechniczna - po szkole podstawowej
prawno-ekonomiczna - po szkole podstawowej
Niepubliczne liceum ogólnokształcące Montessori w Warszawie
szkoła niepubliczna   >>więcej>>
Adres:Tomcia Palucha 25
02-495 Warszawa
Dzielnica:Ursus − Skorosze
Telefon:+48 22 662-74-75

e-mail:sekretariat@poem.pl
Branżowa Szkoła I stopnia nr 37 im. Jana Karskiego
Zespół Szkół nr 42
szkoła publiczna   >>więcej>>
Najbliższy dzień otwarty:
29 kwietnia
Adres:ul. Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa
Dzielnica:Ursus − Skorosze
Telefon:+48 22 662-62-81

e-mail:zs42@karski.edu.pl
Rekrutacja w roku 2020/2021:
Oddział dla młodocianych pracowników - po szkole podstawowej
Technikum nr 8 im. Jana Karskiego
Zespół Szkół nr 42
szkoła publiczna   >>więcej>>
Najbliższy dzień otwarty:
29 kwietnia
Adres:ul. Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa
Dzielnica:Ursus − Skorosze
Telefon:+48 22 662-62-81

e-mail:zs42@karski.edu.pl
Rekrutacja w roku 2020/2021:
Technik informatyk - po szkole podstawowej
Technik logistyk - po szkole podstawowej
Technik organizacji turystyki - po szkole podstawowej
Technik spedytor - po szkole podstawowej
Projekt strony: Artyści reklamy     Wykonanie: ABM Group sp. z o.o.