Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Szkoły w
WARSZAWIE

Branżowa Szkoła I stopnia nr 66
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
szkoła publiczna   >>więcej>>
Adres:ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Dzielnica:Wola − Koło
Telefon:+48 22 888-27-77

e-mail:sekretariat@ckziu1.edu.pl
Rekrutacja w roku 2020/2021:
Wielozawodowa - po szkole podstawowej
Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
szkoła publiczna   >>więcej>>
Adres:ul. Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Dzielnica:Wola − Koło
Telefon:+48 22 888-27-77

e-mail:sekretariat@ckziu1.edu.pl
Rekrutacja w roku 2020/2021:
Technik architektury krajobrazu - po szkole podstawowej
Technik budownictwa - po szkole podstawowej
Technik robót wykończeniowych w budownictwie - po szkole podstawowej
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - po szkole podstawowej