Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Informacja o KLASIE

wyniki wyszukiwania

LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

ang-biol-chem (ang-hisz) − 1plb(h) − po szkole podstawowej
oddział ogólnodostępny

liczba miejsc:

8

liczba chętnych z pierwszej preferencji / liczba chętnych ogółem:

11/436

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:

język angielski, biologia, chemia

pierwszy język obcy:

język angielski - kontynuacja

drugi język obcy:

język hiszpański - od podstaw

przedmioty uzupełniające/inne informacje:

Rozwijanie pasji przyrodniczych. Poznawanie treści przedmiotów wiodących od strony teoretycznej i eksperymentalnej. Ciekawe lekcje i profesjonalne przygotowanie do matury przez nauczycieli – egzaminatorów OKE. Zajęcia warsztatowe realizowane dzięki współpracy z Centrum Nauki Kopernik oraz BioCentrum Edukacji Naukowej (BioCen) w Warszawie. Atrakcyjne projekty edukacyjne. Konkursy tematyczne. Akcje prozdrowotne.

przedmioty punktowane:

język polski
matematyka
język obcy
biologia

Najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału:

    150,45 pkt.

Przedział punktowy w szkole - wynik rekrutacji elektronicznej na rok 2019/2020 dla oddziałów ogólnodostępnych po szkole podstawowej:

    76.95-182.50