Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Informacja o KLASIE

wyniki wyszukiwania

Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego

Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

Technik teleinformatyk − 1d − po szkole podstawowej
oddział ogólnodostępny

liczba miejsc:

30

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:

matematyka, informatyka

pierwszy język obcy:

język angielski - kontynuacja

drugi język obcy:

język niemiecki - od podstaw

przedmioty punktowane:

język polski
matematyka
fizyka
informatyka

Najniższy wynik rekrutacji do analogicznego lub podobnego oddziału w roku poprzednim:

    117 pkt.

Przedział punktowy w szkole - wynik rekrutacji elektronicznej na rok 2019/2020 dla oddziałów ogólnodostępnych po szkole podstawowej:

    60.65-181.35