Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Informacja o KLASIE

wyniki wyszukiwania

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

franc-ang-pol (fra*-ang) − 1G − po szkole podstawowej
oddział ogólnodostępny

liczba miejsc:

32

liczba chętnych z pierwszej preferencji / liczba chętnych ogółem:

7/148

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:

język francuski, język angielski, język polski

pierwszy język obcy:

język francuski - od podstaw lub język francuski - kontynuacja

drugi język obcy:

język angielski - kontynuacja

przedmioty punktowane:

język polski
matematyka
historia lub wiedza o społeczeństwie
język obcy

Najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału:

    100,2 pkt.

Przedział punktowy w szkole - wynik rekrutacji elektronicznej na rok 2019/2020 dla oddziałów ogólnodostępnych po szkole podstawowej:

    100.20-176.25