Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Informacja o KLASIE

wyniki wyszukiwania

LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

pol-h.muz. (ang-fra*,hisz*,niem*) − 1E_MUZ-TEATR − po szkole podstawowej
oddział ogólnodostępny

liczba miejsc:

32

liczba chętnych z pierwszej preferencji / liczba chętnych ogółem:

68/338

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:

język polski, historia muzyki

pierwszy język obcy:

język angielski - kontynuacja

drugi język obcy:

język francuski - od podstaw lub język francuski - kontynuacja lub język hiszpański - od podstaw lub język hiszpański - kontynuacja lub język niemiecki - od podstaw lub język niemiecki - kontynuacja

przedmioty uzupełniające/inne informacje:

Uczniowie biorą udział w szeregu zajęć w trzyletnim cyklu nauki w ramach przedmiotów kierunkowych: muzyka (śpiew, emisja głosu, nauka czytania nut), chór (śpiew solowy, śpiew chóralny), zajęcia teatralne (dykcja, emisja głosu, choreografia). Zdobycie wiedzy z zakresu historii muzyki. Warsztaty muzyczne. Chór LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego.

przedmioty punktowane:

język polski
matematyka
historia
muzyka

dodatkowe sprawdziany:

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału:

    233,85 pkt. (wraz z punktami za sprawdzian uzdolnień kierunkowych)

Przedział punktowy w szkole - wynik rekrutacji elektronicznej na rok 2019/2020 dla oddziałów ogólnodostępnych po szkole podstawowej:

    152.25-274.05