Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Informacja o KLASIE

wyniki wyszukiwania

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

biol-chem-mat (ang-fra*) − 1E − po szkole podstawowej
oddział ogólnodostępny

liczba miejsc:

34

liczba chętnych z pierwszej preferencji / liczba chętnych ogółem:

28/557

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:

biologia, chemia, matematyka

pierwszy język obcy:

język angielski - kontynuacja

drugi język obcy:

język francuski - od podstaw lub język francuski - kontynuacja

przedmioty punktowane:

język polski
matematyka
biologia
chemia

Najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału:

    159,95 pkt.

Przedział punktowy w szkole - wynik rekrutacji elektronicznej na rok 2019/2020 dla oddziałów ogólnodostępnych po szkole podstawowej:

    148.65-179.10