Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Informacja o KLASIE

wyniki wyszukiwania

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

ang-geogr-mat (fra-ang) − 1D − po szkole podstawowej
oddział dwujęzyczny

liczba miejsc:

34

liczba chętnych z pierwszej preferencji / liczba chętnych ogółem:

15/182

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:

język angielski, geografia, matematyka

pierwszy język obcy:

język francuski - kontynuacja

drugi język obcy:

język angielski - kontynuacja

przedmioty punktowane:

język polski
matematyka
język obcy
geografia

dodatkowe sprawdziany:

Sprawdzian kompetencji językowych

Najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału:

    120,29 pkt. (wraz z punktami za sprawdzian kompetencji językowych)

Przedział punktowy w szkole - wynik rekrutacji elektronicznej na rok 2019/2020 dla oddziałów ogólnodostępnych po szkole podstawowej:

    148.65-179.10