Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Informacja o KLASIE

wyniki wyszukiwania

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

hist-geogr-wos (ang-fra*) − 1C − po szkole podstawowej
oddział ogólnodostępny

liczba miejsc:

34

liczba chętnych z pierwszej preferencji / liczba chętnych ogółem:

29/461

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:

historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

pierwszy język obcy:

język angielski - kontynuacja

drugi język obcy:

język francuski - od podstaw lub język francuski - kontynuacja

przedmioty punktowane:

język polski
matematyka
historia
geografia

Najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału:

    148,65 pkt.

Przedział punktowy w szkole - wynik rekrutacji elektronicznej na rok 2019/2020 dla oddziałów ogólnodostępnych po szkole podstawowej:

    148.65-179.10