Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Informacja o KLASIE

wyniki wyszukiwania

XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

dwujęzyczna − 1AN − po szkole podstawowej
oddział dwujęzyczny

liczba miejsc:

14

przedmioty rozszerzone obowiązkowe:

geografia, historia, język niemiecki

pierwszy język obcy:

język niemiecki - od podstaw lub język niemiecki - kontynuacja

drugi język obcy:

język angielski - kontynuacja

przedmioty punktowane:

język polski
matematyka
geografia
język obcy

dodatkowe sprawdziany:

Sprawdzian kompetencji językowych

Najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału:

    130 pkt.

Przedział punktowy w szkole - wynik rekrutacji elektronicznej na rok 2019/2020 dla oddziałów ogólnodostępnych po szkole podstawowej:

    106.25-171.75