Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Informacja o KLASIE

wyniki wyszukiwania

XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Sprawdź szkołę w: Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

(fra-ang) − 0A_klasa_wstępna − po szkole podstawowej
oddział dwujęzyczny

liczba miejsc:

34

liczba chętnych z pierwszej preferencji / liczba chętnych ogółem:

61/286

pierwszy język obcy:

język francuski - od podstaw

drugi język obcy:

język angielski - kontynuacja

przedmioty uzupełniające/inne informacje:

Wychowanie fizyczne.

przedmioty punktowane:

język polski
matematyka
język obcy
biologia lub historia

dodatkowe sprawdziany:

Sprawdzian kompetencji językowych

Najniższy wynik rekrutacji do tego oddziału:

    167,66 pkt. (wstępna - brak naboru w roku poprzednim)

Przedział punktowy w szkole - wynik rekrutacji elektronicznej na rok 2019/2020 dla oddziałów ogólnodostępnych po szkole podstawowej:

    148.65-179.10