Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.Egzamin ósmoklasisty… Czego się spodziewać?

Próbne egzaminy ósmoklasisty już niedługo: 3-5 grudnia 2019. Dzięki nim sprawdzicie gdzie macie jeszcze braki i co należy poprawić. Taki sprawdzian umiejętności jest bardzo przydatny, jednak nie traktujcie go jak właściwego egzaminu, od którego zależy Wasza przyszłość … Najważniejsze jest żebyście czuli się komfortowo i odpowiednio wcześnie zaczęli przygotowywać do ostatecznego sprawdzianu wiedzy. Spokój i poczucie, że zrobiło się wszystko co możliwe, by dobrze zdać egzamin umożliwi tylko porządne przygotowanie i systematyczna nauka.

 

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty obejmie trzy przedmioty:

 1. język polski,
 2. matematykę
 3. język obcy

Co warto wiedzieć o egzaminie z każdego z tych przedmiotów? Jakie umiejętności będą wymagane? Jakie zadania znajdą się w arkuszu? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania i dać Wam kilka rad, które pomogą przygotować się do egzaminu.

 

Opracuj indywidualny plan powtórek. Podziel przedmioty na zagadnienia:

Na przykład: język polski: treść i problematyka lektur, których nie pamiętasz, formy wypowiedzi pisemnej, które Ci się mylą, niezrozumiałe dla Ciebie reguły gramatyczne. Zapisz swój plan w tabeli według wzoru.

Realizuj kolejne punkty krok po kroku. Po każdej powtórce stawiaj znak plus w wyznaczonym miejscu. Jeśli masz trudność ze stworzeniem takiej listy, możesz poprosić o pomoc swojego nauczyciela.

 

X ZAGADNIENIE DO KIEDY WYKONANE
1.   Części mowy   Do 15grudnia +
2. Treści i problematyka świtezianki Do 15 stycznia +
…. ….

Po każdym wykonanym zadaniu postaw plusik – po kilku tygodniach zobaczysz, jak coraz mniej materiału zostało Ci do przerobienia! Zadziała to jak dodatkowa motywacja. Zagadnienia, w których czujesz się naprawdę mocny zostaw sobie na koniec i nie wpisuj ich do głównej tabeli – to da Ci poczucie mniejszej ilości materiału do powtórzenia, a czytanie notatek z tematu, który zna się bardzo dobrze jest jak czytanie dobrej gazety informacyjnej. Nie zapomnij jednak o tym, często to tematy, z których mamy dużą wiedzę okazują się tym na czym polegamy – przez brak powtórki właśnie.

 

Jeśli nie jesteście pewni swoich umiejętności i utrudnia Wam to sporządzenie tabeli – możecie wykonać darmowy arkusz diagnozujący ze strony www.nowaera.pl

(link do arkusza: https://www.dlanauczyciela.pl/30740,arkusz-diagnostyczny-tuz-przed-egzaminem-pdf?_ga=2.30962364.2072332218.1574683442-510018685.1574683442 )

 

 

Czy potrzebne są mi arkusze i repetytoria?

Dobrze zaplanowane przygotowanie powinno być wypełnione repertoriami i arkuszami – tak najlepiej przygotujecie się do egzaminu. Wykonując zadania podobne do tych na arkuszach zwiększacie prawdopodobieństwo nauczenia się mechaniki zadań. To ważne by wiedzieć czego się spodziewać. Dodatkowo kiedy znamy sposób ocenienia egzaminatorów, łatwiej będzie odpowiadać na pytania zgodnie z kluczem.

Warto wiedzieć za co zadania są punktowane. Zadania egzaminacyjne mają być tak skonstruowane, by uczeń mógł udowodnić, że umie wnioskować, argumentować i formułować opinię na zadany temat, potrafi interpretować sens utworów (tzw. kompetencje literackie), umie interpretować treść obrazów i plakatów (tzw. kompetencje kulturowe), a także wie, w jaki sposób korzystać z różnych form wypowiedzi i środków językowych.

Aby dobrze przygotować się to tych wszystkich wymagań musicie znać spis lektur obowiązkowych:

 1. Charles Dickens - Opowieść wigilijna
 2. Aleksander Fredro - Zemsta
 3. Jan Kochanowski - wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII
 4. Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec
 5. Ignacy Krasicki - Żona modna
 6. Adam Mickiewicz - Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)
 7. Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
 8. Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Latarnik
 9. Juliusz Słowacki - Balladyna
 10. Stefan Żeromski - Syzyfowe prace
 11. Sławomir Mrożek - Artysta
 12. Melchior Wańkowicz - Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

 

Garść najważniejszych informacji o egzaminie ósmoklasisty

 • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).
 • Wyniki z egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej.
 • Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 • Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.