Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.Nauczanie domowe czy nauka w domu - kilka wskazówek.

Polska oraz cały świat znalazły się w nadzwyczajnej sytuacji, której jeszcze kilka miesięcy temu nie można było przewidzieć. Edukacja zdalna dopiero „raczkuje”. Każdy uczeń w domu pracuje inaczej. Trudno wymagać od uczniów aby zachowali w domu taki rytm pracy jaki jest zaplanowany w planie lekcji w danej szkole. Ten trudny dla nas czas obnaży wszystkie słabe strony, ale również nauczy samodyscypliny.

Nauczyciele również zostali postawieni w nowej sytuacji, muszą wykazać swoje zaangażowanie i pracę. To od dorosłych zależy jak ta edukacja będzie wyglądała.

Większość uczniów zastanawia się czym w tej sytuacji różni się NAUCZANIE DOMOWE od NAUKI W DOMU.

NAUCZANIE DOMOWE – to wybór
NAUCZANIE W DOMU – to wynik nadzwyczajnej sytuacji do której wszyscy musimy się dostosować.

Poniżej kilka porad jak sobie ułatwić komunikację NAUCZYCIEL-UCZEŃ, UCZEŃ-NAUCZYCIEL

W przypadku gdy lekcje są prowadzone zdalnie ale nie online, nauczyciel powinien:

1) W danym tygodniu w pierwszym dniu kiedy są prowadzone lekcje wg planu – przekazać uczniom zadania zdanie za pomocą Librusa wysyłając informację zarówno do uczniów jak i ich rodziców.

2) Wiadomość powinna być zestandaryzowana
Temat wiadomości: KLASA_PRZEDMIOT_L01_RRRRMMDD1_RRRRMMDD2, gdzie:
KLASA – unikalne oznaczenie klasy jakie funkcjonuje w szkole.
PRZEDMIOT – oznacza przedmiot z którego została wydana praca do samodzielnej nauki w domu.
L01 – kolejny numer lekcji wydany zdalnie.
RRRRMMDD1 – data wydania pracy – tożsama z datą kiedy w planie lekcji był dany przedmiot.
RRRRMMDD2 – data zwrotu pracy przez UCZNIA – graniczna data do której UCZEN musi odesłać wykonane zadanie do NAUCZYCIELA.

3) Wiadomość do UCZNIA od NAUCZYCIELA powinna być zestandaryzowana
a) Przedmiot – np. Język Polski
b) Temat wykonania pracy: np. Analiza tekstu.
c) Linki do stron, które mają być podstawą opracowania tematu
d) Numery stron z podręcznika, które mają być podstawą opracowania tematów
e) Zadania domowe: np. Napisanie Notatki, Rozwiązania Zadania, Sporządzenie Krzyżówki itp.
f) Forma zwrotna przekazania zadania, np. za pomocą Librusa, PDF, JPG, inne….
g) Instrukcja dla młodzieży jak mają opisywać zwrotnie pracę.

4) Wiadomość do NAUCZYCIELA od UCZNIA powinna być zestandaryzowana

Uczeń kopiuję temat wiadomości od nauczyciela i dopisuje swój numer z dziennika z dopiskiem _WYKONANE

Przykładowo:
Praca przesłana przez NAUCZYCIELA do UCZNIA ma temat:
Temat wpisany przez nauczyciela: 1DG_FIZYKA_L01_20200323_20200330
Praca przesłana przez UCZNIA do NAUCZYCIELA ma temat:
Temat wpisany przez ucznia: 1DG_FIZYKA_L01_20200323_20200330_NR09_WYKONANE

Przedstawiony powyżej schemat postępowania pozwoli:
• wykazać pracę nauczyciela oraz jego zaangażowanie,
• uporządkuje komunikację pomiędzy nauczycielem a uczniem,
• ułatwi uczniom zapanowanie nad ilością prac jakie otrzymują drogą elektroniczną,
• ułatwi nauczycielom zapanowanie nad ilością prac jakie będą otrzymywać drogą elektroniczną.