Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.Algorytm Rekrutacji Elektronicznej

Kuratorium Oświaty w Warszawie udzieliło odpowiedzi na temat algorytmu jaki jest zastosowany w elektronicznej rekrutacji. Poniżej przedstawiamy uzyskaną informację.

O przyjęciu kandydata do danej klasy decyduje liczba punktów, a nie miejsce oddziału na liście preferencji.

Jeżeli dla ucznia A szkoła I jest szkołą pierwszego wyboru, ale uzyskał mniej punktów niż uczeń B, który tę szkołę wybrał np. na 3 miejscu to zostanie przyjęty uczeń B bo ma więcej punktów.

System elektroniczny „schodzi" po kolei po pozycjach na liście preferencji ułożonej przez ucznia sprawdzając, do którego oddziału ma wystarczającą liczbę punktów, która go zakwalifikuje do przyjęcia, np. do pierwszej klasy – za mało punktów, do drugiej klasy z listy – za mało punktów, do trzeciej klasy – wystarczająca liczba punktów. Uczeń zostaje zakwalifikowany do tej klasy, system nie sprawdza już kolejnych klas.

Czyli uczeń może zostać zakwalifikowany tylko i wyłącznie do jednej klasy, nie blokuje miejsc w innych klasach. Ważne jest więc ułożenie listy preferencji dla danego ucznia.

Wiesz już jak działa algorytm, teraz sprawdź swoje szanse dostania się do wybranej szkoły -> kliknij tutaj i przejdź do wyszukiwarki