Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.Szkoła średnia i co potem?

Większość z Was wie już pewnie, lub w najbliższym czasie zdecyduje w jakim kierunku chce kontynuować edukację. Wybór dobrej szkoły średniej może stać się podstawą świadomego budowania swojej przyszłości. Nie każdy jednak wie już kim chce zostać w jakie i czy w ogóle wybrać studia lub zawód. Nie ma w tym nic złego, to wręcz naturalne, że na tym etapie życia nie każdy jest pewien swoich przyszłych wyborów.

Dlatego wybiegniemy nieco w przyszłość i zaprezentujemy kilka dróg, które możecie obrać. Opiszemy je z punktu widzenia starszych kolegów, którzy 10 lat temu byli w tym momencie, co wy teraz. Na początek wskażemy dostępne możliwości po ukończeniu różnych typów szkół średnich. Następnie (w kolejnym artykule) zaprezentujemy opinie osób studiujących na różnych uczelniach, zarówno publicznych jak i niepublicznych na studiach dziennych i wieczorowych, a także tych, którzy nie podjęli dalszej nauki i wybrali pracę zawodową.

 

Co po liceum?

  • Studia – po zakończonym liceum i zdanej maturze. Możliwości studiowania jest wiele. Różne są zarówno rodzaje szkół wyższych, a na nich kierunki i wydziały, jak i tryby studiowania.

Można wybrać uczelnie zarówno publiczne jak i niepubliczne a wśród nich są m.in: Uniwersytet, Politechnika, SGH, SGGW, Akademia Medyczna itp.
Można studiować w różnym trybie:

- stacjonarne, czyli dzienne (bezpłatne na uczelni publicznej, płatne na uczelni niepublicznej)

- niestacjonarne, czyli zaoczne/weekendowe (płatne zarówno na uczelni publicznej jak i niepublicznej)

- wieczorowe (płatne zarówno na uczelni publicznej jak i niepublicznej) – zajęcia teoretycznie odbywają się wieczorami, w praktyce jednak często zaczynają się w okolicach południa.

 

  • Studium/ Szkoła policealna – po zakończonym liceum, matura nie jest wymagana. Nawet jeżeli nie chcesz iść na studia nie warto całkowicie rezygnować z dalszej edukacji. Oferta szkół policealnych jest bardzo bogata. Tego rodzaju placówki kształcą kucharzy, kosmetyczki, florystów, specjalistów od BHP, opiekunów osób starszych i dzieci, instruktorów fitness, spedytorów, masażystów czy techników weterynarii. Zajęcia odbywają się w dwóch trybach dziennym i zaocznym.

 

  • Praca – można także od razu po szkole szukać pracy. Jednak ukończenie liceum ogólnokształcącego i zdanie matury nie daje żadnego konkretnego zawodu, tytułu, ani (zwykle) umiejętności wykonywania zawodu. Można jednak zacząć budować swoje doświadczenie zawodowe, nawet jeśli w przyszłości zmienimy decyzję co do planowanego zawodu. Warto pomyśleć o połączeniu pracy ze studiami, najłatwiej będzie to robić przy studiach zaocznych. Obecnie przy większości kierunków studiów, nawet w trybie dziennym, można zdecydować się na pracę (dobrze ułożony grafik, dobra organizacja i logistyka swojego czasu i praca w niepełnym wymiarze godzin równolegle z nauką jest możliwa – warto jednak nie zaniedbywać nauki).

 

Co po technikum?

  • Studia - po zakończonym technikum i zdanej maturze możesz wybrać idealny dla siebie kierunek studiów. Jeśli chcesz zdobyć dodatkową wiedzę z zupełnie innej dziedziny lub pogłębić/ poszerzyć wiedzę na poziomie szkoły wyższej z dziedziny, w której kształciłeś się w technikum. Rodzaje i tryby studiowania opisane powyżej.
  • Praca – po zakończeniu technikum, zdaniu egzaminów zawodowych/kwalifikacyjnych, uzyskaniu dyplomu możesz znaleźć pracę, do której przygotowywałeś się w szkole (ekonomista, informatyk, teleinformatyk, handlowiec, technik księgarstwa itp.). W przeciwieństwie do liceum, technikum daje możliwość podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.
  • Studium lub kursy kwalifikacyjne – można zdecydować się na nie także nie mając zdanej matury.

Pozostaje jeszcze oczywiście możliwość łączenia studiów lub studium z pracą, także tą w zawodzie, a w między czasie wciąż dokształcać się i podnosić swoje kwalifikacje.

 

Co po szkole branżowej?

* Informacja: „Zgodnie z reformą MEN od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia gimnazjum (a od roku szkolnego 2019/2020 także świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej). Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.”

  • Kontynuowanie nauki w szkole branżowej II stopnia – czyli kolejnych dwóch lat, po których otrzymasz wykształcenie średnie branżowe, dyplom technika, dopiero po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia można przystąpić do matury i rekrutacji na studia wyższe.
  • Praca – nauka w szkole branżowej daje bezpośrednie wykształcenie / wyuczenie konkretnego zawodu (między innymi: fryzjer, fotograf, elektryk, mechanik samochodowy, blacharz, cieśla, drukarz, górnik itp.).
  • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, można też potwierdzić poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w drodze egzaminów eksternistycznych.